icon trainers Interview

‘Wij willen dat docenten zélf bepalen wat ze willen leren’

Jasper Tilburg is manager bij EduKnowledge, een nieuw kennisplatform voor docenten binnen het hoger en beroepsonderwijs. Met EduKnowledge kunnen docenten zich op een snelle en flexibele manier bijscholen. Volgens Jasper was daar dringend behoefte aan. Jasper: “Het onderwijs verandert in rap tempo. Maar omdat docenten weinig tijd hebben, is het voor hen lastig deze nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Daar helpen we hen bij.”

Jasper kantoor

Allereerst Jasper, wat is EduKnowledge?
“EduKnowledge is een digitaal platform waar docenten hun kennis kunnen delen en in contact kunnen komen met andere docenten. Op EduKnowledge bieden wij nu e-learnings en online seminars aan. Deze worden verzorgd door trainers en onderwijsontwikkelaars die zelf docent zijn. Zij zijn dus goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs en begrijpen wat de uitdagingen zijn die docenten ervaren.”

Voor en door docenten, wat betekent dat?
“Wij willen dat docenten zelf bepalen wat ze willen leren. Daarom wordt ons opleidingsaanbod geheel verzorgd door mensen uit de praktijk. Zij bepalen de onderwerpen. De kennis die zij delen hebben zij zelf toegepast. Deze heeft zich dus in de praktijk bewezen en docenten kunnen er direct mee aan de slag. Ook andere docenten kunnen hun kennis delen op ons platform door bijvoorbeeld zelf een online seminar te organiseren. Wij bieden hun daarbij volledige ondersteuning.”

Hoe is EduKnowledge ontstaan?
“Wij zijn EduKnowledge gestart, omdat wij zagen dat er binnen het beroeps- en hoger onderwijs een grote behoefte was om krachten te bundelen. Er is vaak weinig contact tussen docenten van verschillende scholen. Soms zelfs tussen collega’s binnen een school. Terwijl er wel veel speelt binnen het onderwijs en docenten graag hun kennis willen delen, ervaringen willen uitwisselen en oplossingen willen bedenken. Daarnaast willen docenten zich graag verder professionaliseren, maar hebben ze weinig tijd. Via EduKnowledge kunnen ze zich op een efficiënte en flexibele manier bijscholen.

Wat kunnen docenten allemaal leren op EduKnowledge?
“Op EduKnowledge kunnen docenten zowel hun professionele als persoonlijke vaardigheden ontwikkelen. Wij behandelen veel actuele onderwerpen. Dat is nodig, want voor docenten verandert er veel. Denk aan nieuwe technologische ontwikkelingen: de inzet van ICT binnen het onderwijs, online leren (blended learning) en het gebruik van data (meten van leren). Maar ook verandert de leerbehoefte van studenten. Zij hebben nieuwe kennis en vaardigheden nodig voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Denk aan ondernemerschap, innovatief denken en een leven lang leren. Daarnaast wordt het onderwijs steeds meer project- en probleemgestuurd en daardoor verandert de rol van de docent.”

Hoe werkt EduKnowledge?
“Docenten kunnen een abonnement bij ons afsluiten en hebben dan toegang tot ons volledige aanbod. Zo kunnen zij zelf kiezen wat ze willen leren. Zij kunnen e-learnings volgen en meedoen met online seminars. Dankzij ons digitale aanbod kunnen docenten flexibel studeren, ze bepalen zelf waar en wanneer ze leren. En ze studeren efficiënt, dankzij onze korte, gerichte programma’s. Verder vinden wij het heel belangrijk dat docenten met elkaar in contact komen en daarom is er ook veel ruimte voor interactie.”

Wat zijn jullie verdere plannen?
“Wij willen natuurlijk ons opleidingsaanbod verder uitbreiden. Meer docenten aanhaken, zodat ook zij kennis gaan delen. Daarnaast willen we in de toekomst ook evenementen en bijeenkomsten organiseren op scholen, zodat docenten elkaar ook offline kunnen ontmoeten. Wij willen in ieder geval docenten samenbrengen, zodat ze samen vormgeven aan het onderwijs van de toekomst.”

Meer weten over EduKnowledge?

Neem contact op