icon trainers Binding met studenten: hoe doe je dat online?

E-learning

De scholen zijn weer open en ook het hoger en beroepsonderwijs is (zo goed als) klaar voor het nieuwe normaal. Online lesgeven houden we er voorlopig in, maar wat doet dat met de betrokkenheid van studenten bij hun studie? Kan je wel binding opbouwen met studenten die je vooral online ziet? En hoe gaan de eerstejaars om met het nieuwe normaal?

In deze e-learning leer je meer over binding bij blended onderwijs. We kijken naar online en offline lesgeven en naar doorslaggevende factoren bij het creëren van binding.

Voor wie?
De e-learning is ontwikkeld voor docenten en onderwijsontwikkelaars binnen het hoger en beroepsonderwijs.

Wat leer je?
Na het afronden van de e-learning ben je in staat om binding met online studenten tot stand te brengen en vast te houden.

Inhoud van de e-learning

  • Wat betekent online lesgeven voor de binding van studenten met de opleiding?
  • Hoe kan je als docent en onderwijsontwerper binding met de studenten tot stand brengen en vasthouden?
  • Wat is de rol van een leergemeenschap bij binding?
  • Welke werkvormen ondersteunen het creëren van binding en motivatie?

Abonneren

Je kunt je abonneren door onderstaand formulier in te vullen en digitaal te verzenden. Het abonnement geeft het recht op onbeperkt toegang tot het cursusaanbod per abonnementsjaar.