users-solid De Covid-19 Hersteltest

Trompenaars Hampden-Turner (THT Consulting) en EduKnowledge slaan de handen ineen en bieden onderwijsinstellingen kosteloos de COVID-19 Hersteltest aan. COVID-19 heeft een grote impact op het onderwijs, wat betekent dit voor uw onderwijsinstelling?

Covid-19 Hersteltest

THT Consulting heeft de COVID-19 Hersteltest ontwikkeld voor onderwijsinstellingen om de organisatorische uitdagingen op het gebied van cultuur, ontwerp, proces en technologie te helpen diagnosticeren. De test is vertrouwelijk en biedt individuele deelnemers persoonlijke feedback. Wanneer er voldoende gegevens zijn verzameld, is het ook mogelijk om het groepsresultaat van uw organisatie te analyseren.

Meer informatie 

image-png

Nieuwe manieren van werken

Onderwijsinstellingen hebben in de afgelopen maanden geleerd om niets als vanzelfsprekend te beschouwen en zich continue aan te passen aan nieuwe situaties en uitdagingen. Dit noemen we veerkracht. En deze hervonden veerkracht zal van pas komen bij het aanpassen aan 'het nieuwe normaal' op het werk.

Deelnemen

De consultants van THT Consulting zullen contact opnemen voor een eerste verkenning van de mogelijkheden. Vervolgens wordt de COVID-19 Hersteltest kosteloos aan uw organisatie ter beschikking gesteld. De test duurt ongeveer 30 minuten. Aan het einde van de test krijgen de deelnemers hun resultaten te zien en tips hoe om te gaan met de mogelijke dilemma's. 

Meer informatie Voorbeeld test

plaatsje 1

Na de eerste meting

THT Consulting analyseert de verzamelde data verder en verwerkt deze tot een totaalrapport. Het is mogelijk om verdere begeleiding te krijgen om de resultaten goed te interpreteren. Ook bieden THT Consulting en EduKnowledge e-learnings, trainingen en workshops aan om nieuwe manieren van werken effectief toe te passen.

Meer informatie

plaatsje 2

Over THT Consulting?

Trompenaars Hampden-Turner Consulting is de gedachte- en marktleider in cultuur en dilemma-verzoening. De kracht van THT Consulting komt voort uit een unieke combinatie van rigoureus onderzoek en 's werelds grootste interculturele database.

Meer over THT Consulting

Meer informatie over de COVID-19 Hersteltest?

Neem contact op